Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
99.5%
Số hồ sơ xử lý: 586
Trước & đúng hạn: 583
Trễ hạn: 3
Tỉ lệ trễ hạn: 0.5%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:23/09/2023 21:41:44)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HÙNG THẮNG - HUYỆN BÌNH GIANG

Trưởng Ban Biên tập:......

Địa chỉ: ......

Điện thoại: ......

Email: ......

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0