NÔNG THÔN MỚI
Hùng Thắng lan tỏa phong trào hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn.
02/11/2022 10:51:53

Hùng Thắng lan tỏa phong trào hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn

Với phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Hùng Thắng đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tự nguyện hiến đất, góp sức mở rộng đường giao thông nông thôn. Trong những năm qua do tình hình dịch bệnh, kinh tế có phần khó khăn, thế nhưng vì hướng tới lợi ích chung nên người dân xã Hùng Thắng vẫn đồng lòng chung sức hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn. Phong trào này đuợc lan tỏa rộng khắp góp phần quan trọng thúc đẩy tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm các hộ dân nằm trên trục đường liên xã mở rộng đã gương mẫu tích cực hiến đất ở tháo dỡ tường rào và các công trình kiến trúc trên đất để mở rộng tuyến đường trục chính liên xã. Theo đó mặt đường đã được mở rộng đúng kích thước. các gia đình đều phấn khởi chia sẻ khi được tuyên truyền vận động mở rộng đường giao thông phục vụ đi lại và góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao tất cả vì mục đích chung có con đường to, đẹp, thuận lợi cho nhân dân và con cháu phát triển sản xuất, thông thương. Trong công cuộc xây dựng nông thôn mới và giờ là phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, việc tự nguyện hiến đất làm đường mở rộng đường giao thông đã trở thành phong trào được đông đảo nhân dân tích cực hưởng ứng. tất cả các hộ gia đình nằm trên trục đường liên xã mở rộng đều tự nguyện hiến đất mở rộng đường giao thông. Do đó việc hiến đất làm đường giao thông của xã đã mang lại hiệu quả thiết thực bởi chính những con đường mới đã giúp cho việc đi lại thông thương hàng hóa của nhân dân được thuận lợi và mở ra hướng thoát nghèo vươn lên làm giàu cho nhân dân. Có được kết quả đó xã Hùng Thắng đã vận dụng linh hoạt các hình thức tuyên truyền vận động để cán bộ đảng viên và nhân dân nhận thức rõ vai trò của mình và lợi ích trong công cuộc triển khai chương trình nông thôn mới nâng cao, qua đó khơi dậy tinh thần tự giác tự nguyện của hộ dân hiến đất, góp công góp của xây dựng đường giao thông nông thôn. Địa phương đã huy động cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn cùng vào cuộc. Trước hết là làm tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ ý nghĩa mục tiêu cao nhất của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao là góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Vận động mọi người cùng chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới với phương châm” dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ”xã nhà đang tién dần về đích nông thôn mới nâng cao với sự chung tay góp sức của cả cộng đồng. Thông qua việc hiến đất làm đường mở rộng giao thông nông thôn của người dân trên địa bàn đã mang lại hiệu qủa thiết thực. Những con đường mới được mở ra không chỉ giúp cho việc đi lại giao lưu trao đổi hàng hóa dễ dàng mà còn tạo điều kiện cho nhân dân có cơ hội vươn lên phát triển kinh tế nâng cao đời sống đồng thời đây là tiền đề quan trọng để Hùng Thắng tiếp tục vững bước trên con đường xây dựng nông thôn mới nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu trong những năm tiếp theo.
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
99.5%
Số hồ sơ xử lý: 631
Trước & đúng hạn: 628
Trễ hạn: 3
Tỉ lệ trễ hạn: 0.5%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/09/2023 08:26:46)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HÙNG THẮNG - HUYỆN BÌNH GIANG

Trưởng Ban Biên tập:......

Địa chỉ: ......

Điện thoại: ......

Email: ......

Đang truy cập: 5
Hôm nay: 6
Tất cả: 22,009