NÔNG THÔN MỚI
Hùng Thắng triển khai mô hình việc tang văn minh, tiến bộ, đảm bảo môi trường.
29/11/2021 09:32:53

Uỷ ban MTTQ xã Hùng Thắng đã tổ chức hội nghị triển khai mô hình việc tang văn minh, tiến bộ đảm bảo môi trường.Tại hội nghị, UBND xã Hùng Thắng đã ra quyết định thành lập ban chỉ đạo, UBMTTQ xã đã thông qua kế hoạch xây dựng, triển khai nhân rộng mô hình thôn “thực hiện việc tang văn minh, tiến bộ và bảo vệ môi trường”, chọn thôn Hòa Ché làm mô hình điểm.

Vừa qua, tại nhà văn hóa xã Hùng Thắng, Uỷ ban MTTQ xã Hùng Thắng đã tổ chức hội nghị triển khai mô hình việc tang văn minh, tiến bộ đảm bảo môi trường.Tại hội nghị, UBND xã Hùng Thắng đã ra quyết định thành lập ban chỉ đạo, UBMTTQ xã đã thông qua kế hoạch xây dựng, triển khai nhân rộng mô hình thôn “thực hiện việc tang văn minh, tiến bộ và bảo vệ môi trường”, chọn thôn Hòa Ché làm mô hình điểm. Theo đó, việc triển khai mô hình thôn khu dân cư thực hiện việc tang văn minh, tiến bộ đảm bảo môi trường được gắn với 5 nội dung cuộc vận động” Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, khu dân cư văn minh” và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nhân dân tự giác thực hiện hương ước, quy ước hoặc bản cam kết về thực hiện việc tang văn minh, tiến bộ gắn với bảo vệ môi trường. Với mục tiêu phấn đấu hàng năm vận động 100% hộ gia đình đăng kí cam kết bảo vệ môi trường trong thực hiện việc tang văn minh, tiến bộ. Có từ 85-90 % hộ gia đình thực hiện tốt việc tang văn minh, tiến bộ gắn với các hoạt động bảo đảm vệ sinh môi trường ở thôn xóm. Khuyến khích các hoạt động như sử dụng vòng hoa luân chuyển cho các đoàn thể đến viếng, sử dụng băng đĩa nhạc thay cho đội nhạc tang, thực hiện hình thức hỏa táng bảo đảm vệ sinh môi trường ở tất cả các tụ điểm công cộng và khu vực nghĩa trang , có các tổ chức tự quản bảo vệ môi trường và hoạt động hiệu quả, có lịch trình tổ chức và huy động các thành viên trong cộng đồng dân cư tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường ở thôn theo định kì, có điểm tập trung xử lý rác thải, nước thải. Đường làng, ngõ xóm trồng nhiều cây xanh tạo môi trường xanh, sạch, đẹp. Ban vận động thực hiện mô hình điểm khu dân cư, thực hiện việc tang văn minh, tiến bộ đảm bảo môi trường, thôn Hòa Ché gồm 9 thành viên do Đồng chí trưởng thôn làm tổ trưởng, trưởng ban công tác mặt trận thôn làm tổ phó, các thành viên và trưởng các ban ngành đoàn thể trong thôn có uy tín và toàn bộ thành viên của tổ dịch vụ thu gom rác thải thôn tham gia. Các thành viên có trách nhiệm tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt pháp luật và các quy định của địa phương về bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh trong sinh hoạt gia đình, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nơi công cộng và tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt việc tang văn minh tiến bộ và bảo vệ môi trường theo nội dung tiêu chí mô hình. Việc triển khai xây dựng và nhân rộng mô hình điểm việc tang văn minh tiến bộ gắn với đảm bảo môi trường sẽ góp phần nâng cao vai trò của ban công tác mặt trận và các tổ chức đoàn thể cũng như tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết, dân chủ tự giám sát lẫn nhau trong cộng đồng dân cư trong việc tổ chức lễ tang. Qua đó tạo sự chuyển hóa rõ nét trong việc thực hiện nếp sống văn minh tiến bộ gắn với giữ gìn vệ sinh môi trường trong khu dân cư trên địa bàn xã./.
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
99.5%
Số hồ sơ xử lý: 631
Trước & đúng hạn: 628
Trễ hạn: 3
Tỉ lệ trễ hạn: 0.5%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/09/2023 07:39:22)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HÙNG THẮNG - HUYỆN BÌNH GIANG

Trưởng Ban Biên tập:......

Địa chỉ: ......

Điện thoại: ......

Email: ......

Đang truy cập: 3
Hôm nay: 4
Tất cả: 22,007