VĂN HÓA-XÃ HỘI
HỘI NGHỊ Truyền thông về nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn
22/10/2021 09:45:51

Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Hải Dương tổ chức hội nghị Truyền thông về nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tại xã Hùng Thắng

HỘI NGHỊ Truyền thông về nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn Thực hiện Quyết định số 42/QĐ-SNN ngày 17/2/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Được sự phối hợp của phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Bình Giang và Ủy ban nhân dân xã Hùng Thắng, Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tổ chức hội nghị truyền thông về nước sạch và vệ sinh môi trường tại xã Hùng Thắng. Đến dự hội nghị, về phía Trung tâm nước sinh họat và vệ sinh môi trường nông thôn có Đ/c Bùi Quang Thế - Phó giám đóc trung tâm và các cán bộ chuyên môn của Trung tâm. Về phía Ủy ban nhân dân xã có đ/c Phạm Đình Quỳnh – phó chủ tịch UBND xã và các cán bộ công chức xã. Các hội trưởng và hội viên hội nông dân, hội phụ nữ, đoàn thanh niên xã Hùng Thắng. Hội nghị đã thông qua kết quả thực hiện chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường tại Hải Dương. Kiến thức về nước sinh hoạt, vai trò và ảnh hưởng. Các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn nước và hiện trạng cấp nước, sử dụng nước và chất lượng nước sinh họat trên thế giới và tại Việt Nam. Nêu dẫn chứng các công trình, mô hình cấp nước, cấp nước và trữ nước an toàn mùa hạn, mùa Covid. Song song theo đó là các kiến thức về vệ sinh môi trường như khái niệm môi trường, ô nhiễm môi trường, vệ sinh môi trường, chất thải và cách xử lý. Các mô hình như các loại nhà tiêu, chuồng trại hợp vệ sinh và thực trạng ô nhiễm môi trường nông thôn. Cuối chương trình là giới thiệu một số mô hình về vệ sinh môi trường đang được áp dụng có hiệu quả.
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
98.6%
Số hồ sơ xử lý: 417
Trước & đúng hạn: 414
Trễ hạn: 3
Chi tiết
( Cập nhật lúc:28/11/2021 21:38:30)
TRUYỀN THANH CƠ SỞ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HÙNG THẮNG - HUYỆN BÌNH GIANG

Trưởng Ban Biên tập:......

Địa chỉ: ......

Điện thoại: ......

Email: ......

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 5
Tất cả: 2,085