CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN HÙNG THẮNG LONG TRỌNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU THÀNH VIÊN THƯỜNG NIÊN NĂM 2023.
16/01/2023 02:31:18

Ngày 11 tháng 01 năm 2023 Quỹ tín dụng Hùng Thắng tổ chức Đại hội Đại biểu thành viên thường niên năm 2023

Căn cứ nội dung TT04/2015/TT-NHNN ngày 31/3/2015, Thông tư 21/2019/TT-NHNN ngày 14/11/2019 của NHNN quy định về hoạt động của QTDND, căn cứ vào hướng dẫn  của NHNN chi nhánh Hải Dương V/v tổ chức Đại hội QTDND cơ sở; Căn cứ vào Điều lệ QTD Hùng Thắng; Căn cứ vào Nghị quyết của HĐQT QTD Hùng Thắng họp ngày 03 tháng 12 năm 2022 về việc tổ chức Đại hội Đại biểu thành viên năm 2023; Được sự nhất trí chỉ đạo của Lãnh đạo Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Hải Dương. , Lãnh đạo Đảng uỷ- UBND hai xã Hùng Thắng - Vĩnh Hưng. ngày 11 tháng 01 năm 2023 Quỹ tín dụng Hùng Thắng tổ chức Đại hội Đại biểu thành viên thường niên năm 2023. Đại hội sẽ tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023. Thông qua  danh sách kết nạp, bãi miễn thành viên năm 2022, tờ trình sửa đổi Điều lệ năm 2023.
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
99.5%
Số hồ sơ xử lý: 631
Trước & đúng hạn: 628
Trễ hạn: 3
Tỉ lệ trễ hạn: 0.5%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/09/2023 06:16:25)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HÙNG THẮNG - HUYỆN BÌNH GIANG

Trưởng Ban Biên tập:......

Địa chỉ: ......

Điện thoại: ......

Email: ......

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0