CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ HÙNG THẮNG LONG TRỌNG TỔ CHỨC BUỔI LỄ TRAO HUY HIỆU ĐẲNG ĐỢT MÙNG 03 THÁNG 02 VÀ HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ NHIỆM KỲ 2020 - 2025
02/06/2023 09:28:41

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ HÙNG THẮNG LONG TRỌNG TỔ CHỨC BUỔI LỄ TRAO HUY HIỆU ĐẲNG ĐỢT MÙNG 03 THÁNG 02 VÀ HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ NHIỆM KỲ 2020 - 2025

SÁNG NGÀY 02/06/2023, TẠI NGHỊ TRƯỜNG NHÀ VĂN HÓA TRUNG TÂM XÃ HÙNG THẮNG, BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ HÙNG THẮNG LONG TRỌNG TỔ CHỨC BUỔI LỄ TRAO HUY HIỆU ĐẲNG ĐỢT MÙNG 03 THÁNG 02 VÀ HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ NHIỆM KỲ 2020 - 2025
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
99.5%
Số hồ sơ xử lý: 631
Trước & đúng hạn: 628
Trễ hạn: 3
Tỉ lệ trễ hạn: 0.5%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/09/2023 07:43:21)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HÙNG THẮNG - HUYỆN BÌNH GIANG

Trưởng Ban Biên tập:......

Địa chỉ: ......

Điện thoại: ......

Email: ......

Đang truy cập: 3
Hôm nay: 4
Tất cả: 22,007