NÔNG THÔN MỚI
CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VỤ MÙA NĂM 2021 XÃ HÙNG THẮNG
10/08/2021 07:51:09

HÙNG THẮNG CHĂM BÓN VÀ PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH CHO LÚA MÙA NĂM 2021

Vụ mùa năm 2021, xã Hùng Thắng gieo cấy trên 300 ha lúa với các giống lúa cho năng suất và chất lượng cao như: Bắc thơmsố 7, đài thơm 8, và các loại lúa nếp khác, trung gieo cấy ở trà lúa trung với 2 phương thức là gieo mạ trên sân và gieo thẳng. Đến nay, toàn bộ diện tích lúa của xã đang ở giai đoạn để nhánh rộ và phát triển tốt. Nhân dân tập trung bón thúc đợt 2. Để chủ động trong công tác phòng trừ sâu bệnh cho lúa mùa, HTX đã bám sát vào chỉ đạo của Phòng Nông nghiệp huyện, Trung tâm dịch vụ NN huyện để có những khuyến cáo, hướng dẫn kịp thời về tình hình sâu bệnh hại lúa; chỉ đạo các thôn chủ động điều tiết nước hợp lý, có những phương án cụ thể đề phòng ngập úng cục bộ do mưa bão gây ra, khuyến cáo nông dân thường xuyên kiểm tra thăm đồng, phòng trừ sâu bệnh kịp thời, hiệu quả, phấn đấu vụ mùa năm 2021 giành thắng lợi cả về năng suất và chất lượng./.
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
99.5%
Số hồ sơ xử lý: 631
Trước & đúng hạn: 628
Trễ hạn: 3
Tỉ lệ trễ hạn: 0.5%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/09/2023 06:30:08)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HÙNG THẮNG - HUYỆN BÌNH GIANG

Trưởng Ban Biên tập:......

Địa chỉ: ......

Điện thoại: ......

Email: ......

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 2
Tất cả: 22,005