VĂN HÓA-XÃ HỘI
Chào năm mới Quý Mão năm 2023- Niềm tin mới- thắng lợi mới.
06/02/2023 09:08:41

chúng ta đang sống trong những ngày đầu năm mới 2023, chào đón năm mới mỗi chúng ta tràn đầy niềm phấn khởi và tự hào bởi những thành quả đạt được sau một năm nỗ lực vượt khó khăn vững bước đi lên

Chúng ta đang sống trong những ngày đầu năm mới 2023, chào đón năm mới mỗi chúng ta tràn đầy niềm phấn khởi và tự hào bởi những thành quả đạt được sau một năm nỗ lực vượt khó khăn vững bước đi lên.  Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, Năm diễn ra Đại hội chi bộ và bầu chức danh trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 – 2024. Trong bối cảnh đất nước, quê hương có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn do dịch bệnh covid 19 gây ra làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Song với sự tập trung lãnh đạo chỉ đạo của Đảng bộ, HĐND, sự cố gắng nỗ lực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong toàn xã, chúng ta đã từng bước khắc phục khó khăn, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch covid 19 và đạt được những kết quả khá toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển xã hội của năm đó là: -Tăng trưởng kinh tế ước đạt 10% vượt kế hoach đề ra( kế hoạch là 9,5%) - Tổng giá trị sản xuất một số ngành chủ yếu ước đạt 335,17 tỷ đồng tăng so với kế hoạch 1,57 tỷ đồng), trong đó là: + Giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản ước đạt 133.7 tỷ đồng, tăng so với năm 2021 là 4% đạt kế hoạch đề ra. + Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp, giao thông, xây dựng ước đạt 93.6 tỷ đồng tăng 15% so với năm 2021 đạt kế hoạch đề ra. + Giá trị luân chuyển hàng hóa, dịch vụ ước đạt 107.8 tỷ đồng tăng 14,1% so với năm 2021 cao hơn so với kế hoạc đề ra.( Kế hoạch đề ra là 12,5%) - Cơ cấu kinh tế nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, giao thông vận tải, xây dựng thương mại, dịch vụ là 40% - 28%- 32% - Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm, trong đó xã tập trung cao cho công tác chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid 19 trong những ngày đầu năm 2022. Triển khai các đợt tiêm phòng diện rộng, đảm bảo an toàn, huy động mọi nguồn lực tham gia phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh covid 19. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được điều chỉnh thích ứng an toàn với đại dịch, Công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực, kỷ cương, kỷ luật hành chính được tăng cường. Trong năm xã nhà đã tổ chức thành công cuộc bầu cử chức danh trưởng thôn nhiệm kỳ 2022– 2024. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được quan tâm, an ninh trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, các đoàn thể trong sạch, vững mạnh, được triển khai đồng bộ, toàn diện. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao, bộ mặt làng quê đổi mới từng ngày.  Năm 2023 đã bắt đầu, đây là năm thứ 3 thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2020- 2025 có ý nghĩa rất quan trọng đòi hỏi xã phải nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, điều hành ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, tập trung khắc phục khó khăn, khai thác tiềm năng, lợi thế thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển nhanh và bền vững. Năm mới mang theo khí thế và kỳ vọng mới với tinh thần đoàn kết, năng động và sáng tạo, quyết tâm cao chắc chắn Đảng bộ và nhân dân xã nhà sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà nghị quyết đại hội Đảng bộ xã khoá 30 đã đề ra. Xây dựng quê hương Hùng Thắng anh hùng ngày càng giàu đẹp, văn minh. Phấn đấu đưa xã nhà sớm về đích nông thôn mới nâng cao trong những năm tới./
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
99.5%
Số hồ sơ xử lý: 631
Trước & đúng hạn: 628
Trễ hạn: 3
Tỉ lệ trễ hạn: 0.5%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/09/2023 08:35:09)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HÙNG THẮNG - HUYỆN BÌNH GIANG

Trưởng Ban Biên tập:......

Địa chỉ: ......

Điện thoại: ......

Email: ......

Đang truy cập: 5
Hôm nay: 6
Tất cả: 22,009