CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
BẢNG NIÊM YẾT DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ
01/11/2022 10:34:54

BẢNG NIÊM YẾT DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
99.5%
Số hồ sơ xử lý: 631
Trước & đúng hạn: 628
Trễ hạn: 3
Tỉ lệ trễ hạn: 0.5%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/09/2023 06:17:49)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HÙNG THẮNG - HUYỆN BÌNH GIANG

Trưởng Ban Biên tập:......

Địa chỉ: ......

Điện thoại: ......

Email: ......

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0