CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN NĂM 2022, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2023
06/02/2023 07:56:14

Hội nghị tổng kết công tác Đảng, chính quyền cuối năm 2022

Sáng ngày 17 tháng 01 năm 2023, Đảng ủy-UBND xã Hùng Thắng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, Chính quyền năm 2022, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2023.
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
99.5%
Số hồ sơ xử lý: 631
Trước & đúng hạn: 628
Trễ hạn: 3
Tỉ lệ trễ hạn: 0.5%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/09/2023 07:03:18)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HÙNG THẮNG - HUYỆN BÌNH GIANG

Trưởng Ban Biên tập:......

Địa chỉ: ......

Điện thoại: ......

Email: ......

Đang truy cập: 3
Hôm nay: 4
Tất cả: 22,007