AN NINH-QUỐC PHÒNG
Hùng Thắng với công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023.
14/11/2022 09:54:03

Để đảm bảo tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023. UBND xã đã xây dựng kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 và ra quyết định kiện toàn hội đồng nghĩa vụ quân sự gồm 16 thành viên do đồng chí Chủ tịch UBND xã làm chủ tịch hội đồng. Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đã phân công trách nhiệm cho từng thành viên để làm tốt công tác tuyên truyền đến thanh niên và người dân hiểu được quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm trong việc thực hiện luật nghĩa vụ quân sự, thực hiện nghị định số 37/2022 ngày 06.06.2022 của chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định xử phạt hành chính trong quốc phòng cơ yếu, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trên các vùng biển, hải đảo và thềm lục địa của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trước đó ban chỉ huy quân sự xã đã chủ trì, phối hợp với công an, các thôn rà soát thực hiện đầy đủ quy trình các bước tuyển quân, quản lý chặt công dân đủ điều kiện gọi nhập ngũ năm 2023, bảo đảm đúng luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 và các văn bản chỉ đạo của các cấp, các ban ngành đoàn thể, của xã, các thôn triển khai thực hiện đầy đủ các bước trong quy trình tuyển chonjvaf gọi công dân nhập ngũ bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, đúng luật, thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tinh thần trách nhiệm của các ban ngành, đoàn thể của hội đồng nghĩa vụ quân sự, tích cực chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương để lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 đạt kết quả cao, gắn trách nhiệm các thành viên hội đồng nghĩa vụ quân sự với việc bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2023. Qua quá trình rà soát tất cả các bước chặt chẽ, dân chủ, công banawgg, công khai minh bạch đúng quy định của luật nghĩa vụ quân sự. Đợt sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023 tại xã, HĐNV quân sự xã đã phát lệnh gọi khám tuyển 35 công dân đủ điều kiện khám sơ tuyển vào ngày 13.11.2022 tới đây. Để công tác khám sơ tuyển tại xã đạt kết quả tốt HĐNVQS xã đã phaana công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên, tập trung chỉ đạo ddaayrr mạnh công tác tuyên truyền về luật nghĩa vụ quân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành luật bằng nhiều hình thức phù hợp. cao điểm các các đợt tuyên truyền là trước và trong đợt tuyển quân trên các phương tiện thông tin là hệ thống truyền thanh của xã. đồng thời lồng ghép trong các buổi họp của các bann ngành, đoàn thể, cấc cơ sở thoonn một cách chọn lọc, ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với đối tượng chú trọng tới các công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của những năm qua, xã Hùng Thắng coi trọng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm đầu tiên. Với sự quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền cùng toàn hệ thống chính trị xã Hùng Thắng phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2023 với chất lượng tốt nhất.
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
99.5%
Số hồ sơ xử lý: 586
Trước & đúng hạn: 583
Trễ hạn: 3
Tỉ lệ trễ hạn: 0.5%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:23/09/2023 22:22:39)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HÙNG THẮNG - HUYỆN BÌNH GIANG

Trưởng Ban Biên tập:......

Địa chỉ: ......

Điện thoại: ......

Email: ......

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 7
Tất cả: 21,959