CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Hùng Thắng nỗ lực duy trì và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao
21/03/2023 02:20:42

Ngay sau khi được tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2019, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hùng Thắng đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm quản lý, vận hành và nâng cao các tiêu chí NTM, tiến tới xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Về Hùng Thắng hôm nay, nhận thấy rõ sự đổi thay của vùng quê nơi đây. Người dân, ai nấy đều phấn khởi, tích cực tham gia lao động, SXKD. Những con đường bê tông thẳng tắp, những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát; trường học, trạm y tế được đầu tư xây dựng khang trang, sạch sẽ; thấp thoáng những con đường trồng hoa như tôn thêm vẻ đẹp của xã nông thôn mới. Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm và dân hưởng lợi”, giai đoạn 2015- 2020, thực hiện chương trình xây dựng NTM, Hùng Thắng đã huy động  sức người, sức của của nhân dân và nguồn hỗ trợ của cấp trên để chỉnh trang đồng ruộng, làm mương máng, đường giao thông tạo đà phát triển sản xuất. Đến nay 100% tuyến đường xã, thôn, đường trục chính nội đồng của xã đã được cứng hóa đáp ứng nhu cầu đi lại trong sản xuất, sinh hoạt của người dân, cơ sở vật chất trường học từ bậc mầm non đến trung học, trạm y tế đều đạt chuẩn Quốc gia theo quy định. Trên địa bàn xã không còn nhà tạm, dột, nát. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 ước đạt đạt trên 56 triệu đồng/người tăng so với kế hoạch, kế hoạch là 50 đến 52 triệu đồng . Tỷ lệ hộ nghèo giảm, trên 90% người dân trong độ tuổi lao động có việc làm. Tuy nhiên, Hùng Thắng là xã thuần nông, với 4 thôn dân cư, gần 6000 nhân khẩu, thu nhập của người dân dựa vào sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, một số bộ phận người dân còn trông chờ, ỷ lại vào nguồn đầu tư của nhà nước khi thực hiện chương trình xây dựng NTM. Bởi vậy, xây dựng xã đạt chuẩn NTM đã khó, nay duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt lại càng khó hơn. Trước thực trạng đó, ngay sau khi được UBND tỉnh công nhân xã đạt chuẩn NTM vào năm 2019, trên cơ sở phân tích, đánh giá, rút kinh nghiệm những mặt đã đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Hùng Thắng đã bắt tay ngay vào xây dựng các giải pháp cụ thể, xác định rõ nội dung các tiêu chí dễ biến động, cần duy trì và phát triển bền vững như: Thu nhập, việc làm, giảm nghèo, môi trường, an ninh trật tự... Đồng thời, quy định rõ thời gian thực hiện, trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị, bộ phận liên quan trong việc triển khai kế hoạch. Theo đó, đối với tiêu chí tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người, xã tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động; khuyến khích, thu hút đầu tư phát triển kinh tế gia trại, trang trại, nuôi trồng thủy sản và phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bên cạnh đó, tập trung cải tạo các vùng trũng kém hiệu quả để phát triển kinh tế trang trại... góp phần nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống cho người dân. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn trục xã, trục thôn, ngõ xóm, cứng hóa thêm đường giao thông nội đồng đáp ứng việc vận chuyển xe cơ giới trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất ở cấp xã, thôn; xây dựng đời sống văn hóa NTM, phát triển mạnh mẽ các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao. Nâng cao vai trò của các hội, đoàn thể trong công tác quản lý, phòng, chống các tệ nạn xã hội, làm tốt công tác hòa giải trong các thôn dân cư... Xác định tiêu chí môi trường là một trong những tiêu chí dễ biến động, xã đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong giữ gìn đường làng, ngõ, xóm xanh, sạch, cần duy trì chiến dịch tổng vệ sinh trên toàn xã; đồng thời, lấy tiêu chí môi trường để đánh giá phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở gia đình, khu dân cư. Đối với tiêu chí an ninh trật tự xã hội, địa phương tập trung củng cố, nhân rộng các mô hình tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải; xây dựng nội quy, quy ước làng, xóm về trật tự, an ninh, phòng chống các tệ nạn xã hội. Dù đã đạt được những thành quả quan trọng trong công cuộc xây dựng NTM, song việc duy trì, vận hành và nâng cao các tiêu chí đã đạt với Hùng Thắng gặp không ít khó khăn, thách thức. Tin rằng, với những giải pháp đồng bộ cùng sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn, đặc biệt sự chung sức, đồng lòng của toàn thể nhân dân, đích đến xã NTM nâng cao ở Hùng Thắng không còn xa./
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
99.5%
Số hồ sơ xử lý: 631
Trước & đúng hạn: 628
Trễ hạn: 3
Tỉ lệ trễ hạn: 0.5%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/09/2023 06:22:52)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HÙNG THẮNG - HUYỆN BÌNH GIANG

Trưởng Ban Biên tập:......

Địa chỉ: ......

Điện thoại: ......

Email: ......

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0